Μπρικέτες κάρβουνου

Οι μπρικέτες κάρβουνου (γνωστά και ως βιοκάρβουνα)  είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο υψηλής απόδοσης και διάρκειας για επαγγελματίες με την μεγαλύτερη διάρκεια 
καύσης.
Τα πλεονεκτήματα του: